بیش از 8 هزار عنوان کتاب در نمایشگاه کتاب در خانه کتاب در سلمیه

حماه-سانا 

نمایشگاه کتاب که کارگران در خانه کتاب در سلمیه را با عنوان “فرهنگ را حل مسایل است” برگزار کرد،  بر بیش از 8 هزار عنوان کتاب در زمینه های مختلف از جمله  فرهنگی، اندیشه و ادبیات شامل شد.

دیمه القصیر یکی از گارکران در این خانه اشاره کرد که این نمایشگاه همچنین شامل 1200کتاب مناسب کودکان است

قابل اشاره است که این نمایشگاه  تا 10 اوت ادامه می دهد.

ثناء 

شاهد أيضاً

بانک مرکزی بلاروس: استثنای یورو از سبد ارزهای خارجی

مینسک -سانا بانک مرکزی بلاروس اعلام کرد که سهم روبل روسیه از روز دوشنبه آینده …