11-209

شاهد أيضاً

آغاز فعالیت های چهارمین کنفرانس اتحادیه عربی شهرها و مناطق صنعتی عربی در هتل دماروز دمشق

دمشق-سانا چهارمین کنفرانس اتحادیه عربی شهرها و مناطق صنعتی عربی که امروز در هتل دماروز …