7-48

شاهد أيضاً

شورای وزیران: صرفه جویی در مخارج ونقدینگی و وام دادن به تولید کنندگان ومتصدیان توسعه

دمشق-سانا شورای وزیران تحولات اقتصادی در سایه عکس متغیرهای روزانه جنگ واتخاذ اقدامات لازم به …