رهبر انقلاب اسلامی ایران، سید علی خامنه ای: آمریکا میلیاردها دلار برای هدف قرار دادن سوریه به دلیل مواضع اصولی آن هزینه کرد، اما نقشه هایش شکست خورده است

رهبر انقلاب اسلامی ایران، سید علی خامنه ای: آمریکا میلیاردها دلار برای هدف قرار دادن سوریه به دلیل مواضع اصولی آن هزینه کرد، اما نقشه هایش شکست خورده است