امروز در تاریخ  ۸ سپتامبر 1941 : محاصره لنینگراد توسط نازی ها

امروز در تاریخ  

1941 : محاصره لنینگراد توسط نازی ها

1991 : اعلام  استقلال جمهوری مقدونیه از یوگسلاوی .

عید ها و مناسبت ها:

روز ملی کره شمالی.

روز ملی در آندورا

روز استقلال در جمهوری مقدونیه.

 

ث/غ/م خ