بازدید 112 هزار نفر از نمایشگاه بین المللی دمشق در دومین روز برگزاری آن

دمشق – سانا

دیروز نمایشگاه بین المللی دمشق مورد استقبال گسترده مردم قرار گرفت و حدود 12 هزار نفر از غرفه های مختلف این نمایشگاه بازدید کردند.

دیروز نیز به مناسبت افتتاح نمایشگاه بین المللی دمشق ماراتن دوچرخه سواری از میدان الامویین تا محل دایم برگزاری نمایشگاه ها برپا شد.

دو قرارداد برای صادر کردن سبزیجات و میوه های سوری به روسیه با ارزش 10 میلیون دلار نیز در دومین روز این نمایشگاه به امضا رسید.

غیاث/م.خ/ثناء