Home / Tag Archives: kararname

Tag Archives: kararname

Ek Ders Ücretine İlişkin Kararname Onaylandı

ŞAM – Cumhurbaşkanı Beşşar el Esad ilköğretim ve lise okullarında ek ders veren öğretmenlerin ücretlerine ilişkin 2017/335 sayılı kararnameyi onayladı. Kararname eğitim bakanı ya da bakanın yetkilendirdiği yetkili makam tarafından …

Read More »

Gümrük Vergileri %50 Düşürüldü

ŞAM – Cumhurbaşkanı Beşşar el Esad bugün, yerel sanayi üretiminde ham madde olarak kullanılan ürünlerin ithalatında gümrük vergisinin %50 düşürülmesini öngören 2017/172 sayılı kararnameyi onayladı. Kararname, gümrük vergilerine ilişkin yeni …

Read More »

Boş Milletvekili Sandalyesi İçin Seçim Yapılacak

ŞAM – Cumhurbaşkanı Beşşar el Esad, Halk Meclisinde Halep İli A sektöründen boş kalan milletvekili sandalyesinin doldurulması için önümüzdeki Pazar gününe denk gelen 19 Şubat tarihinde seçimlerin yapılmasını öngören 2017/50 …

Read More »

Şehit Çocuklarının Kontenjanı Arttırıldı

ŞAM – Cumhurbaşkanı Beşşar el Esad bugün üniversitelerde şehit çocuklarına ayrılan kontenjanın arttırılmasını öngören 2016/293 sayılı yasama kararını onayladı. Yasama kararı gereğince her fakülte, bölüm ya da uzmanlıkta şehit çocukları, …

Read More »

Fonun Kurulmasını Öngören Kararname Onaylandı

ŞAM – Cumhurbaşkanı Beşşar el Esad bugün hakimler, yargıçlar, savcılar ve devlet avukatlarının faydalanabileceği bir fonun kurulmasını öngören 2016/21 sayılı kanunnameyi onayladı. Kanunname taslağı Halk Meclisi tarafından 31-07-2016 tarihinde tartışılıp …

Read More »