Dışişleri: Türk Rejiminin Sözde (Güvenli Bölge) Oluşturmak İçin Yaptıkları Düşmancıl Sömürgeci Eylemdir

ŞAM – Suriye, Türk rejiminin sözde (güvenli bölge) oluşturmak için yaptığının, Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin Suriye içinde patlayıcı bir bölge oluşturmaya, silahlı teröristleri desteklemeye, silahlandırmaya ve çalıştırmaya devam ettiği saldırgan bir sömürge eylemi olduğunu belirterek, Suriye topraklarındaki bu rejimin uyguladıklarının hukuka aykırı ve geçersiz olduğunu, hukuken ve gerçekçi bir etkisinin olmadığını, hatta savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar olarak nitelenmesine kadar vardığına dikkat çekti.

Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı, son dönemdeki saldırgan uygulamalar ve tehlikeli açıklamalarla ilgili olarak bugün SANA’ya bir nüshası ulaşan hem Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne hem de Güvenlik Konseyi Başkanı’na gönderdiği bir mektupta şunları söyledi: başta rejim başkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türk yetkililer tarafından, Suriye toprakları içinde sözde (güvenli bölge) kurulmasına ilişkin olarak, kuzeydeki Suriye kuvvetleri ve Türk işgal kuvvetlerinin koloniler kurma niyeti hakkında son olarak yaptıkları tehlikleli açıklamaların, Suriye’nin bu bölgelerinde ve bu yasadışı önlemleri uygulamak için Suriye topraklarının derinliklerine askeri harekata girişin: Saldırı, işgal ve demografik temizliğin, Suriye topraklarındaki yasadışı Türk varlığı için geçerli olan tek yasal ve gerçekçi tanım olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı, Suriye’nin Türk rejiminin gerçekleştirdiği saldırganlık, işgal ve etnik temizlik uygulamalarına son vermek için tüzük ve uluslararası hukukta öngörülen tüm önlemleri alma hakkını saklı tuttuğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı, “Türk rejiminin Suriye topraklarında sözde “güvenli bölge” kurmak için yaptığı şey bir saldırganlık eylemidir. Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin Suriye içinde patlayıcı bir bölge oluşturmaya çalıştığı bir sömürge faaliyetidir. Bölgesel ve uluslararası barış ve güvenlik için büyük ve ciddi bir tehlike haline gelen Türk rejiminin aşırılıkçı gündemine hizmet edecek şekilde Suriye halkına karşı kullanılacak silahlı terör örgütlerini desteklemeye, silahlandırmaya ve işletmeye devam etmek olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanlığı, Türk rejimi hükümetinin, başta işgal altındaki Suriye topraklarında etnik temizlik politikası uygulamak olmak üzere, Suriye topraklarında uyguladığı veya uyguladığı her türlü tedbir veya faaliyetin hukuka aykırı ve geçersiz olduğunu ve herhangi bir yaptırımı bulunmadığını vurguladı. saldırganlık, işgal, etnik ve sosyal temizlik uygulamaları, yerli halkların evlerinden ve bölgelerinden sürülmesi ve yerlerinden edilmesi, mülklerine, evlerine ve topraklarına el konulması, hayatlarını ve geleceklerini tehdit eetmesinin, yasal veya gerçekçi etki ve hatta onları savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar olarak tanımlamaya varmaktadır, dedi.

Dışişleri Bakanlığı, Suriye’nin egemenliğinin, bağımsızlığının, güvenliğinin ve toprak bütünlüğünün, Türkiye’yi yöneten ve bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden radikal bir siyasi rejim ile sorumsuzca Suriye’de  çatışma çemberini dünyanın bu bölgesine uzanacak şekilde genişletmeye çalışan sömürgeci NATO arasında bir şantaj ve müzakere kartı olmaması gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı, tehlikeli Türk projesine katılan ülkelerin hükümetlerinin yanı sıra bireyler ile sivil toplum ve uluslararası kuruluşları, Türk işgal hükümetinin işgal altındaki Suriye’ye yönelik proje ve programlara finansman sağlamanın hukuki sonuçları konusunda uyararak, Türk tarafının ve her işgalci güç ile bu uygulamaların uygulanması, kolaylaştırılması ve işgal altındaki Suriye topraklarında kamu ve özel mülkiyete yönelik saldırganlıkların finanse edilmesinde işbirliği yapan her taraf taraftan gerçekleştirilen uygulamalar için hesap verebilirlik, kovuşturma ve tazmin sağlanması için gerekli yasal önlemleri alma hakkını saklı tuttuğunu vurguladı.

Dışişleri ayrıca, ülkenin kuzey doğusundaki Amerikan işgalinin ajanlarını, Suriye’deki sömürge politikalarını ve planlarını haklı çıkarmak için Türk rejimine herhangi bir sahte mazeret sunmaları konusunda uyardı.

Mektubun sonunda Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler’i ve üye devletleri bu tehlikeli meseleyi tüm ciddiyetiyle takip etmeye ve Türk rejiminin şantajcı uygulamalarına cevap vermemeye veya sessiz kalmaya çağırdı ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinden, bu uygulamaların kendi çabaları ve Suriye Özel Elçisinin çabaları üzerindeki tehlikeli etkisini incelemesini talep etti.

Check Also

Türk İşgali, Rakka Kırsalındaki Ayn İsa Bölgesindeki Güçlerinin Boyutunu Artırıyor

RAKKA – Türk işgal güçleri, Rakka kırsalının kuzeyinde yer alan Ayn İsa bölgesine askeri araç, …