Sübvansiyon Programının Çalışmasının (Faiz Oranları.. Yerli Üretim) Bir Yıl Süreyle Uzatılması

ŞAM – Başbakan Hüseyin Arnus, Ekonomi ve Dış Ticaret Bakanlığı’nın işin sadece bir yıl uzatılması önerisinin desteklenmesini de içeren Ekonomi Komitesi’nin faiz oranı destek programı ve yerli üretimle ilgili önerisini kabul etti.

Öneri, Suriye Merkez Bankası’nın, faiz destek programında sürekli olarak faaliyet gösteren tüm bankalara sirkülasyon ve tüm valiliklerdeki şubelerine sirküle ederek programın içeriği hakkında bilgi vermesi ve buna göre çalışmasının görevlendirilmesini içerdi.

Öneri, ekonomik toparlanmayı hızlandırmayı amaçlayan en önemli programlardan biri olarak bu programın sürdürülmesinin önemi göz önüne alındığında, özel sektörün üretim sürecindeki rolünü artırması için desteklenmesi ve motive edilmesi açısından programın istenen hedefine ulaşmayı amaçlamaktadır.

Yerel Üretim ve İhracatı Destekleme ve Geliştirme Kurumu Müdürü Saer Fayyad bu bağlamda SANA’ya bulunduğu açıklamada, faiz destek programının uzatılmasının Ekonomi ve Dış Ticaret Bakanlığı’nın sanayiyi teşvik, sanayi tesislerini restore etmek ve ulusal ekonomiyi güçlendirmek için takibi çerçevesinde geldiğini duyurdu.

Fayyad ayrıca, 2019 yılında başlatılan programın yararlanıcı sayısının toplam 1,997 milyar lira destek değeriyle 196 yararlanıcıya ulaştığını belirtirken, destek, 35 sanayi ve tarım programına ek olarak, yangınlardan etkilenenlerle ilgili 2020 tarihli 23 sayılı Kararın yararlanıcılarına dağıtıldığını sözlerine ekledi.

P.M.

Check Also

Mikdad ve Pedersen Ortak Önem Taşıyan Bazı Konuları Ele Aldı

ŞAM – Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Dr. Faysal Mikdad, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Suriye Özel …