Suriye Ve Rusya: Yerlerinden Edilen Suriyelilerin Terörden Arındırılmış Bölgelerine Geri Dönmeleri Önceliktir

ŞAM – Yerlerinden edilmiş Suriyelilerin geri dönüşü için Suriye ve Rusya koordinasyon kurumları, yerlerinden edilmiş Suriyelilerin terörden arındırılmış bölgelerine geri dönüşünün, ülkedeki önemli altyapıyı yeniden inşa etmek ve geri dönen Suriyeliler için iş fırsatları yaratmak için her türlü çabayı gösteren Suriye devleti için ulusal bir öncelik olduğunu belirtti.

İki kurumdan yapılan ortak açıklamada, Suriye ve Rusya’nın, Suriye devletinin geri dönen tehcir edilen Suriyeliler için gerekli olanı sağlama çabalarına paralel olarak terörist yuvaları ve kalıntılarının tasfiye edilmesi ve yeniden inşa gerekliliği belirtildi.

Beyanda, “Yerlerinden edilenlerin geri dönüşü ve Suriye’nin yeniden inşası ile ilgili uluslararası konferansın çalışmaları çerçevesinde 2020 yılında alınan kararların uygulanması ve iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi bağlamında, Suriye ve Rusyalı bakanlıklar ile çeşitli düzeylerde Suriye ve Rus resmi kurumları arasında işbirliğini geliştirmek için çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda, Rusya’dan ortak bakanlar heyetinin Suriye’ye yaptığı çalışma ziyaretinde, Corona virüsü için bir milyon test şeridi, iki yüz elli bin “Sputnik Lite” aşısı ve 160 tondan fazla insani yardım yapıldı.

Beyanda, “Rusya Bilimler Akademisi Maddi Medeniyet Tarihi Enstitüsü ve Eski Eserler ve Suriye Müzeler Müdürlüğü temsilcilerinin çabalarıyla, Suriye toprakları dahilinde dünya kültür mirası sit alanlarının araştırılması ve korunması konusunda önemli bir çalışma başlatıldı. Bu küresel anıtlar arasında örneğin Tedmur kenti ile İslam öncesi döneme ait antik Hıristiyan tapınakları”.

Beyanda, “Suriye ve Rus resmi kurumlarının Suriye-Rus işbirliğinin temel yönlerine ilişkin 15 anlaşma ve mutabakat zaptı imzaladığı, hukuki işbirliği, ağ güvenliği, Suriye ve halkının iyiliği ve refahı için devlet düzeyinde ve resmi kurumlar düzeyinde ortaklığın güçlendirilmesi için yeni ufuklar açan gümrük birliği, ekonomik ve ticari işbirliği ve eğitim çalışmaları”nın bulunduğuna dikkat çekti.

İki kurum beyanlarında, Suriye ve Rusya devletlerinin yerlerinden edilmiş Suriyelilerin geri dönüşüne yönelik kaydettiği ilerlemenin, “yerlerinden edilenlerin Suriye’ye geri dönüşüne karşı, Yerlerinden edilenlerin geri dönüşü için uygun koşulların henüz sağlanmadığı bahanesiyle dünya kamuoyunu yanıltmaya yönelik yapıcı tutum ve çalışmalar içerisinde olan Batılı ülkelerin sürekli muhalefeti ışığında gerçekleştiğini” belirtti.

Beyanda, yerlerinden edilenlerin kurtarılmış bölgelerine geri dönmelerinin önündeki engellerin halen “Batı ülkelerinin Suriye’ye karşı yaptırım politikasını benimsemede izledikleri yaklaşım ve ülkenin yeniden inşa sürecini engelleyen ve her yıl genişletilen kısıtlayıcı yaptırımlar olduğu vurgulandı.

Beyanda, “Suriye’ye yönelik insani yardım sürecinin siyasallaştırılmasına son verilmesi, Suriye ekonomisine zarar veren ve Suriyelileri kendi kendine yeterli hale gelmekten yoksun bırakan yaptırımların kaldırılması gerektiği vurgulanırken, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler ve insani yardım kuruluşlarına çağrıda bulunuldu. Yerlerinden edilmiş Suriyelilere ev sahipliği yapan ülkelerin Suriye vatandaşlarının anavatanlarına dönüş sürecine aktif olarak katılmaları ve Suriye devleti için etkin insanlığa yardımcı olmaları” istendi.

Check Also

İstikrardan Sonra.. Dera El Beled Semtindeki Sağlık Kompleksine Tıbbi Malzemeler Ve İlaç Dağıtımı

DERA – Devlet tarafından önerilen uzlaşma anlaşması çerçevesinde Dera el Beled mahallesine güvenlik ve istikrarın …