Kabine, Üretiminin Artırılması İle Vatandaşlara Sağlanan Hizmetin İyileştirilmesini İstedi

ŞAM – Kabine, cumhurbaşkanlığı seçimlerine kitlesel halk katılımının, Suriye halkının bağımsız ulusal kararlarına bağlılığını ve ülkelerinin geleceğini belirleme ile ülkelerinin içişlerine yabancı müdahaleyi reddetmede münhasır haklarını yansıttığını belirtti.

Başbakan Hüseyin Arnus başkanlığındaki haftalık oturumunda Kabine, azami çaba ve enerji harcanması gereken tüm bakanlıkların ve kamu kurumlarının önünde mevcut aşamanın dayattığı başlıca önceliklerin ve zorlukların varlığını vurguladı.

Oturum sırasında Başbakan Arnus, bakanlıkların sahada faaliyet gösteren bağlı kuruluşlarının, özellikle de vatandaşlara hizmet sağlayanların performansını izlemelerinin ve bu hizmetleri iyileştirmeye ve işgücü verimlilik seviyelerini yükseltmeye çalışmasının önemini vurguladı.

Arnus, hükümetin ulusal ekonominin ana kaldıracı olan orta, küçük ve mikro işletmelere her türlü desteği sağlamaya devam etme, tarım ve sanayi sektörleri için gerekli olanı sağlama konusundaki ısrarına işaret etti.

Bakanlar Kurulu ayrıca, Tarımsal Üretimi Destekleme Fonu’nun çalışma planını ve 2021 yılı için 50 milyar Suriye lirası olan tahmini bütçesini onayladı.

Kabine, pazarlanan buğday değerlerinin doğrudan tahıl dağıtım merkezlerine ödenmesini sağlarken, buğday sezonunun pazarlamasını manipüle edenlere karşı caydırıcı önlemler alınacağını, prosedürleri basitleştirmek ve yolsuzluğu azaltmak için elektronik hizmetlerin sağlanmasının genişletildiğini vurguladı.

P.M.

Check Also

Türk İşgali ve Kiralık Çetelerinin Halep’in Kuzeyindeki Köyleri Hedef Aldıkları Sonucunda Birkaç Vatandaş Yaralandı..

HALEP – Türk işgalinin ve terör örgütlerinden oluşan kiralıklarının Halep kırsalının kuzeyindeki güvenli bölgelere yönelik …