İşgalci Türkiye Ve Kiralıklarının Alluk İstasyonundan Su Pomapalamayı Kontrollerine Geçirmeleri Neticesinde 1 Milyon İnsan Su Eksikliği Yaşıyor

HASEKE – İşgalci Türkiye ve terörist kiralıkları Haseke’deki sivillere yönelik insani olmayan en sert baskıları uygulamaya devam ediyor. İşgal ettikleri Rasul Ayn kırsalı Alluk istasyonundaki su pompalama durumunu kontrollerine geçirmek ve içme suyu kamu kurumu işçilerinin istasyona varışlarını engellemek ve çalıtırmak için geçmekten men etmekle Haseke kentinde içme suyu durumunun istikrarını olumsuz yönde etkilerken ahaliye su varışını da engelliyor.

Bazı kurum işçileri SANA muhabirine açıklamalarında, işgalci Türk kuvvetlerinin restorasyon çalışmaları yapmak ve çalıştırmak için istasyona varışlarını engellediklerini, su pompalama eyleminin en düşük seviyelerde seyretmesi sonucunda ihaliye varışının geciktiğini açıkladılar.

Ahali bu uygulamaları savaş suçu sayarak, uluslararası örgütlerin içme suyunun temel kaynağı olması itibariyle Alluk su istasyonunu korumak için müdahale etmeleri işgalci Türkiye’ye sivilleri bu insancıl olmayan üslupla kışkırtmaya devam etmesine izin vermemeleri gerektiğini vurguladı.

Kendi yönünden Hasek Sular Dairesi Genel Kurumu Müdürü Müh. Mahmut el Akleh, içme suyu pompalama durumunun işgalci Türkiye ve kiralıklarının pompalama işini kendilerinin tahakküm etmesinden dolayı istikrarsız olduğunu, işçilerinin rolünün sadece istasyonu ıslah etmek ve çalıştırmakla sınırlı olduğunu, kurumun gelen su miktarını mümkün olduğunca değerlendirdiğini, su pompalamanın zayıf olmasının işçilerin pompalama eylemini yeterince denetlemek ve proje dahilinde mümkün olan en büyük miktarda su kuyusunu çalıştırmakla mümkün olduğunu söyledi.

El Akleh, kurum işçilerinin restorasyon ve pompalama işlerini gözetlemek, içme suyunu temin etmek için 1 milyon insanın dayandığı temel kaynak olması itibariyle pompalama istasyonu projesine yönelik mecburi tahakküm durumunu bitirmek için bölgede muayyen tüm tarafların çabalarının sürdüğünü ve herhangi bir halelin insani felakete yol açacağını vurguladı.

Check Also

Futbolda Cumhuriyet Kupasını Vahde Takımı Tarihinde 8. Kez Kazandı

ŞAM – Futbolda 52. Cumhuriyet Kupası bugün Şam Teşrin Stadında final maçını oynadığı El Mecd …