Cumhurbaşkanı Esad Ödeme Veya Karşılıklı Ticaret Türlerinin Herhangi Birisini Vesile Olarak Suriye Lirasından Başkasıyla Teamül Edenlere  Ağır Ceza Kararnamesi Çıkardı

ŞAM – Cumhurbaşkanı Beşşar Esad, ödeme vesilesi olarak Suriye lirası dışındaki teamüllerin yasaklanmasıyla ilgili 2013 yılı 54 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesini değiştiren 2020 yılı 3 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yi yayımladı.

Bu kanun hükmündeki kararnameye muhalefet eden her kişi en az yedi yıl geçici ağır hapis cezası, ödenen miktarın veya teamül edilem paranın, veya ödenen veya hizmetler veyahut da satışa sunuşan malların değerinin iki katına eşit para ile cezalandırılır.

Ödemeler veya teamül edilen meblağların veya değerli madenlere Suriye merkez Bankası adına ele alınması hükmünü mahkeme kararlaştırır.

2013 yılı 54 sayılı yasama kararında geçen suçlar hakkında serbest bırakılma söz konusu değildir.

İş bu kanun hükmünde kararname resmi gazetede yayınlanır.

23.5.1441 Hicri tarihine denk gelen 18.01.2020 Miladi yılı Şam.

Cumhurbaşkanı Beşşar Esad

Check Also

Cumhurbaşkanı Esad, Yabani Avcılığı Düzenleyen 14 Sayılı Kanun’u Çıkardı

ŞAM 03 EKİM (SANA) – Bugün Cumhurbaşkanı Beşşar Esad, yabani avcılığı düzenleyen 2023 tarih ve …