El Kuzbari: Ulusal İlkelerimizin Korunması ve Suriye Halkının Onay Şartıyla Yeni Anayasaya Açığız

CENEVRE – Suriye Hükumetinden Destekli Anayasayı Tartışma Komitesi Heyet Başkanı Dr. Ahmet el Kuzbari, Komite’nin görevinin Mevcut anayasanın bazı maddeleri ile değiştirilebilecek anayasa reformunu tartışmaya odaklandığını, ancak aynı zamanda, Suriye devletinin tüm hedeflerine ulaşması, ulusal ilkelerin korunması ve Suriye halkının onayının alınması şartıyla yeni bir anayasaya açık olduğunu belirtti.

Cenevre’de düzenlenen Küçültülmüş Komite toplantılarının bitiminde düzenlediği basın toplantısında El Kuzbari, toplantıların başlamasından bu yana, Suriye hükumetinin desteklediği heyetin, en önemlisi Suriye’nin egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğü ve terörizmle mücadelenin devam etmesi olan, her Suriye vatandaşının kabul edeceği ulusal ilkelere dayanarak diğer taraflarla ortak zemin oluşturmaya çalıştığını bunun sadece bu oturumlarda değil .alışmaları boyunca olması gerektiğini söyledi.

El Kuzbari, Hükümet destekli heyetin, her Suriye vatandaşının Suriye topraklarının herhangi bir bölümünü herhangi birisinin işgal etmesini, herhangi bir kimsenin kaynaklarını kontrol etmesini reddettiğini, Suriye halkına uygulanan ve yaşamlarının çeşitli yönlerinde tek taraflı zorlayıcı ekonomik yaptırımların kaldırılması için çağrı yapmayan hiçbir Suriye vatandaşının olamayacağını açıklayarak, bu temel ve cevheri konulardaki fikir birliğinin, Anayasayı Tartışma Komitesi’nin çalışmalarında gerçek ilerleme için ortak zemin oluşturabileceğine işaret etti.

El Kuzbari, Suriye Hükumetinden destekli Anayasayı Tartışma Komitesi heyetinin, terörizmle mücadeleye devam etme ve Anayasa’da yer almasını sağlama önerisini sunduğunu belirterek, heyetin bu fikirleri bir bütün olarak bir kağıtla, bütün terörist eylemleri ve aşırılık yanlısı terör ideolojisini kınama gerekliliği yanı sıra yaklaşmakta olan anayasa reform projesinde terörle mücadele ilkesini koymaya çalışma zorunluluğu üzerinde durduğuna dikkat çekti.

El Kuzbari, terörle mücadele konusunda büyük bir uzlaşma olduğuna ayrıca bunun üzerine bir uluslararası uzlaşmanın bulunduğunu bu yüzden bir fikir olarak geliştirilebileceğini ve Anayasanın bir maddesi olarak formüle edilebileceğine dikkat çekerek, diğer tarafların da üzerinde anlaştığımız çalışma gündemine aykırı olması itibariyle ele alınmayan birçok bildiri sunduklarını dile getirdi.

El Kuzbari, Anayasayı Tartışma Komitesinin çalışmalarının krize siyasi çözüm bulmanın bir parçası olduğunu, terör meselesinin diğer taraflarca kabul edilmesinin veya reddedilmesinin, Suriye Hükumeti tarafından desteklenen heyeti, 9 yıl boyunca terörden acı çeken Suriye halkı için bu temel sorunu gündeme getirmekten caydırmayacağını açıklayarak, güven oluşturma etmenlerinden konuşanların var olduğunu kendilerinin bunların güvenin inşa edilmesi için temel ve cevheri nokta olduğuna, bunun yanında bir diğer önemli noktanın bulunduğunu, Suriye ile ilgili her BM toplantısının, Suriye Arap Cumhuriyeti’nin birliğini, egemenliğini ve bağımsızlığını korumak için yapılan herhangi bir anlaşmanın ilk paragrafıyla başladığına dikkat çekerek: Zorlayıcı icraatlar altında, Türk işgalinin varlığı ve ülkemizin kaynaklarını çalan işgalin varlığıyla egemenliğin nasıl korunacağı, sadece bir cümle üzerine mi anlaşacağız. Önümüzde, sadece anayasada bir satır veya bir madde üzerinde anlaşmak değil bütün tarafların üzerine anlaşacağı bir durumun tercüme edilmesi gerektiği, Suriye Arap Cumhuriyeti’nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve kararının bağımsızlığı olan temel üzerinde anlaşılması gerektiğini vurguladı.

El Kuzbari, Anayasayı Tartışma Komitesi tüm üyelerinin, Cenevre’ye yeni bir devlet kurmak için gelmediğimizi çok iyi bilmeleri gerektiğini, Suriye Arap Cumhuriyeti’nin var olan, anayasası, parlamentosu, hükumeti, ordusu ve kurumları bulunan bir devlet olduğunu bilakis buraya anayasal reform için geldiklerini, kendilerinin Suriye halkının yeni bir anayasa koymayı kararlaştırıncaya kadar bu reformun geçerli ve her zaman geçerli olacak olan hali hazırdaki anayasanın bazı maddelerini düzeltmek olabileceğini, ayrıca yeni bir anayasaya açık olduğumuzu, Suriye devletinin tüm hedeflerine ulaşması, ulusal ilkelere ve hepsinden önemlisi de Suriye halkının onayına bağlı kalması koşuluyla sakıncalı olmadığını söylediklerini dile getirdi.

El Kuzbari ayrıca, Suriye Hükumetinden destekli heyetin yasal bir heyet, teknik ve siyasi bir heyet olmadığını ve Cenevre’ye, diğer tarafın ne kadar uzaklaşırsa uzaklaşsın ulusal ilkeleriyle Suriyeli bir pusulasının olduğunu ve mutlak bir ciddiyetle geldiğini vurguladı.

ssh

Check Also

Tel Kalah Kırsalında Burj El Maksur Ormanında Herhangi Yangınlara Karşı Teknik Önlem Kurma Çalışmaları Başlatıldı

HOMS – Homs Tarım Müdürlüğü, Tel Kalah kırsalında bu ayın onuncu günü yangınlara maruz kalan …