Hamis: Temel Gereksinimler Döviz Rezervine Hacet Duyulmadan Temin Ediliyor

ŞAM – Başbakan İmad Hamis’in katılımıyla İşçi Sendikaları Genel Federasyonu Konseyi (İSGFK) 14. Dönem 2. Gününde ekonomnik ve hizmet raporunu görüştü.

İSGFK Başkanı Cemal Kadiri başkanlığında düzenlenen oturumda konsey üyeleri, hizmet, gelişme, yaşam ve emek sorunları arasında, Zorlu ve Tehlikeli Meslekler Kanununda bazı saha çalışmaları da dahil olmak üzere, Devlet İşçilerinin Temel Yasası’nın değiştirilmesinin hızlandırılması, işçiler için gıdaların değerinin yükseltilmesi, bazı kurumlardaki işgücü kıtlıklarının giderilmesi, fiyatların kontrol edilmesi ile suçlulara ve tekellere karşı cezaların sıkılaştırılmasıyla ilgili isteklere yoğunlaştı.

Üyelerin taleplerine cevaben Başbakan, hükümetin temel malzemeleri desteklemeye devam ettiğini, Suriye Ticaret Kurumunna temel malzemeleri aracılar olmadan doğrudan ithal etmesine ve galerilerde maliyetine sergilemesine izin verdiğini belirterek, bu reyonlardaki malzeme fiyatlarının, döviz kuru dalgalanmalarına bakılmaksızın yükseltilmeyeceğini vurgulayarak, ülkenin “petrol türevleri, buğday ve özel hastalık ilaçlarının” temel gerekliliklerinin, Merkez Bankası’ndaki döviz rezervlerine halel getirilmeden veya herhangi bir ülkeden borçlanma olmadan temin edildiğini belirtti.

Başbakan Hamis, tüm bakanlık ve kurumlardaki sendika komitelerinden, işçilerin temel malzemelere olan ihtiyacını güvence altına almak için Suriye’ye ait nişler ve ilave satış yerleri açmalarını istedi.

Hamis, geçen yıl boyunca 8 bin günlük işçinin sözleşmelerinin yıllık sözleşmelere dönüştürülmesine dikkat çekti ve işçi sınıfının istikrara kavuşturulması için 7 bin kişinin durumunu düzeltmek için çalıştığına işaret ederek, yemek öğünü değerinin 121,500 işçinin yılda 6,5 milyar lira değerinde faydalanması için bir çalışma yapıldığını belirtti.

Kendi yönünden İSGFK Başkanı, işçilerin fiksasyon yasasının çıkma aşamasında olduğunu açıklayarak, Devlet İşçileri Temel Kanunu’nun, kamu hizmeti ile ilgili yasal araçların tamamlanmasına ve tahrip edilmiş tüm kamu sektörü fabrika ve tesislerin yeniden çalıştırılması gereğini vurguladı.

Sosyal işler, Çalışma, İç Ticaret, Petrol, Kamu İşleri, Konut ve Sanayi Bakanları üyelerin bakanlıkların çalışmaları ile ilgili sorularını yanıtladı.

Konseye Sosyalist Arap Baas Partisi Merkezi Komutanlık Üyesi Şaban Azzuz da katıldı.

Çeviri: S. Şahhut.

Check Also

Türk İşgal Uçakları Rasul Ayn’da Yeni Bir Katliama İmza Attı

HASEKE – Türk işgal uçakları bugün Haseke kuzeybatı kırsalındaki Rasul Ayn kentinde Kapalı Çarşı’da bir …