נבחרת סוריה לטריאלת’אלון זכתה במדיאלית כסף וארד

ג’אקרטה-סאנא

שחקן הנבחרת הסורית לתחרות הטריאלת’אלון אחמד מארדנלי זכה במדיאלית הכסף באליפות אסייה שמתקיימת באינדוניזיה ,בעוד שהשחקן זכריה ח’ארט זכה במדיאלית ארד באותה אליפות .

יש לציין כי התאחדות הטריאלת’אלון נוסדה בשנת 2005 ורשמה השיגים רבים בזירה הבינלאומית.