מבזקים

קריזן זכה בשלב הראשון באליפות סוריה במרוץ המהירות

ריף דמשק- סאנא

אחמד קריזן זכה במקום הראשון באליפות סוריה השניה למרוץ המהירות במכוניות שנתקיים במועדון המכוניות הסוריות במערט סיידניאה ובהשתתפותם של 30 מתחרים .

ובקטיגוריית היצור המסחרי זכה רבייע זבדאני במקום הראשון בעוד שבמקום השני זכה אייד אפגני ובמקום השלישי זכה עבד אלרחמן א-סייד.

 מנהל תיירות ריף דמשק טארק קרישאתי אמר כי משרד התיירות מגישה כל ההקלות למען קיום פעילויות תיירותיות בכל רחבי סוריה.