מבזקים

הנשיא אסד קיבל את פניו של יועץ הביטחון הלאומי של עיראק פאלח אלפייאד שליחו של ראש הממשלה העיראקית חיידר אלעבאדי