הנשיא אסד קיבל פני משלחת מועצת הדומא הרוסית בראשותו של דימתרי סאבלין מתאם קבוצת חברי הדומא עם מועצת העם הסורית