יאזג’י: שדרוג המציאות הבריאותית של האזרחים תופס התענינות משרד הבריאות באזרחים, למרות המלחמה שנתונה לה סוריה

טרטוס – סאנא

שר הבריאות ד”ר ניזאר יאזג’י אמר כי שדרוג מציאות הבריאות והבטחת השירותים הבריאותיים האיכותיים לאזרחים תופסים את התעניניות משרד הבריאות כעת, למרות המלחמה השרירותית שנתונה לה סוריה שמתלווה בצעדים מעוולים וחד-צדדים שפגעו במגזר הבריאותי על כל מרכיו.

יאזג’י הוסיף כי צעדים אלה השפיעו על המצב הבריאותי הכללי, ועכבו את המאמצים שעושה המשרד להבטחת מצרכי האזרחים מהתרופות, הנסיובים האיכותיים, בנוסף למכשורים רפואיים ואבזרים וכיוצה בזה.

השר שם דגש במהלך מפגש טרטוס השני למחלות אף/אוזן וגורן, ולנתוחיהן, שהתקיים בעיר הנופש משתה אל-חילו שבמחוז טרטוס, על חשיבות המפגש מבחינת לווי המדעים החדשים בתחום הרפואה.

השר יאזג’י ציין כי חסותו של משרד הבריאות לאורוע זה באה במסגרת התמיכה שהמשרד מגיש למגזרים השנים של הרפואה.

ד”ר יאזג’י הבהיר כי המשרד עושה את חובתו להבטחת בקשות התושבים הבריאותיות, ועושה כל מאמץ לשקום מוסדות הבריאות הנזוקים בשל מעשה הטרור.