הנשיא אל אסד הוציא צוו תחוקתי שמעניק חנינה לכל אלה שנשאו נשק ויזמו להסגיר עצמם

דמשק –סאנא

הנשיא בשאר אל אסד הוציא היום צוו תחוקתי מספר 15 לשנת 2016 שמעניק חנינה לכל מי שנשא נשק ובא ביוזמתו להסגיר את עצמו ונשקו וכל מי שיזם לשחרר חטוף שהחזיק בו ,באופן בטוח וללא שום תמורה .

הצוו התחקותי הזה יכנס אל הפועל מיום פרסומו.