סטודנט סורי זוכה בדרגת הסטודנט הזר הטוב ביותר בפקולטה לרפואה בקובה

הוואנה – סאנא

הסטודנט הסורי אמג’ד עבד אל-נאצר שפיע זכה בתעודה של הסטודנט הזר הטוב ביותר באוניברסיטת הרפואה במחוז  סינפו-ייגו, וכאחד הסטודנטים הזרים הטובים ביותר בקובה, ובכך הוא רושם עליונות סורית חדשה בתפוצות.

בראיון לכתב /סאנא/ בקובה הביע שפיע הרגשה של כבוד בקשר להנפת דגלה של סוריה בתפוצות, והדגיש שהדגל הזה ימשיך להיות סמל הנצחון של סוריה ההווה והעתיד.