שר הבריאות למשלחת ליגת הרצון הסורית-אמריקנית: נמשיך לעשות כל מאמץ כדי להבטיח הגעת שירותי ריפואה לנזקקים בכל האזורים

דמשק – סאנא

שר הבריאות ד”ר נזאר יאזג’י הדגיש במהלך פגישתו היום עם משלחת מליגת הרצון הסורי-אמריקני “סוו’א” כי משרד הבריאות ימשיך בכל מאמץ כדי לבטוח הגעת שירותי ריפואה לנזקקים בכל האזורים למרות התקפת מוסדות הבריאות על ידי הטרורסטים, והמצור הכלכלי החד-צדדי המוטל על העם הסורי שהיתה לו השפעה שלילית על מגזר הבריאות.

שר הבריאות ציין את תפקיד המהגרים הסורים בתמיכת ובגבוי מולדתם האם, ובהעברת האמת בקשר לקנוניות המכוונות נגד העם הסורי ונגד יכולתיו החומריים והאנושיים.

שר הבריאות סקר את הנזקים שגרמו ארגוני הטרור למשך כחמש שנים.

יו”ר המשלחת קוצי אחמד ציין את המאמצים הנעשים על ידי הסורים השוהים בארצות הברית כדי לתמוך בעם הסורי במצוקתו התנתון לה בימים אלה.

חברי המשלחת מצדם הביעו את נכונותם לספק כל סיוע ריפואי ותרופתי אפשרי.