הנשיא מר בשאר אלאסד הוציא צוו בדבר הקמתו של מחסן לשמירת הפיקדונות , התיקים הפליליים , ותיקי התביעות

דמשק –סאנא

הנשיא מר בשאר אלאסד הוציא צוו מספר 99 הגורס הקמתו של מחסן לשמירת הפיקדונות , התיקים הפליליים, תיקי התביעות, והפנקסים כדי לשמור אותם במרכזי כל מחוז ממחוזות המדינה שיש בהם בתי דין לשלום.