האולימפידה המדעית הסורית בתחרויות העולמיות לשנת 2016

דמשק-סאנא

הרשות הלאומית לאולימפיידה המדעית הסורית קבעה את יום מחר כמועד לבחינות שנועדו לבחירת הנבחרות המדעיות הלאומיות שייצגו את סוריה באלימפידות המדעיות בשנת 2016 בחודש יולי הבא .

יש לציין ש 112 צעירים וצעירות מהקבוצות המצויינות של האולימפידה המדעית הסורית מכל המחוזות של סוריה יהיו נתונים לבחינות מדעיות למשך ארבע שנים.