מבזקים

משרד הבריאות פתח בקמפיין חסון לאומי חדש נגד מחלת שתוק הילדים

דמשק-סאנא

משרד הבריאות ובשיתוף פעולה עם ארגון האו”ם יונסיף ארגן סימנר לאנשי התקשורת אודות מסע החסונים נגד מחלת שתוק הילדים שיושק ב13 לחודש השוטף .

מנהל מחלקת הבריאות ד”ר אחמד עבוד הדגיש כי מטרת הסימנר היא להסביר את סכנת המלחמה הזאת עד מגורה .גם כן ד”ר רזאן טראבישי הדגיש את חשיבות מסע החסון נגד המחלה הזאת שנתגלתה בסוריה בשנת 2013.