מבזקים

התוכנית לתיעוד האתרים הארכיאולוגיים של סוריה הגיעה לשנתה התשיעית

דרעה – סאנא

התוכנית לתיעוד האתרים הארכיאולוגיים של סוריה שהתחילה לפני תשע שנים ממשיכה בעבודות שלה, ובימים האלה פונה להיות תופעה עולמית.

כזרור התחילו עבודותיה מהמחוזות דרעה, סוו’ידאא ואל-קוניטרה, והגיעו לכול הגיאוגרפיה הסורית, והתפתחותה הפכה לעבודה שמשמעותה חשיפה ההפרות שבוצעו נגד התרבות הסורית בימי המלחמה הטרורסטית שהגיעו להרס האתרים הארכיאולוגיים של סוריה ותרבותה.