המשלחת הארכיאולוגית הסורית-הונגרית במבצר אל-מרקב בבניאס מסימת עבודתה לעונה הזאת.. תוך נסיון לכלול את המבצר ברשימת התירושה העולמית

דמשק – סאנא

המשלחת הארכיאולוגית הסורית-הונגרית משותפת “שאם” שסימה את עונת החפושים הארכיאולוגיים שלה במבצר אל-מרקב בעיר בניאס, מיקדה את פעילותה בתעוד הארכיאולוגי וההנדסאי לאתר, בנוסף להכנת תוכניות הפתוח של התירושה התרבותית העשירה והאופיינית הזאת.

המהנדס “אדמון אל-עוג’י” אחד מהמובילים בצוות העבודה של המשלחת אמר לסוכנות /סאנא/: שהעונה הזאת היא החמש עשרה במספר לגבי עבודתה של המשלחת במסגרת תוכנית שסוכמה בין רשות הארכיאולוגיה והמוזיאונים לבין האוניברסיטה הקתולית “באזמני באייטר” בהונגריה.

1

הוא הבהיר כי בעונה הנוכחית שנמשכה שבועיים החל מתחילת פרואר נעשו תעודים למתקנים, בנוסף לדרכי השקום של האתר עם הכשרת תוכנית לנהולו ושקומו, בנוסף לעריכת מחקרים על המבצר וסביבתו.

אל-עוג’י ציין שתוכנית השקום שואפת לכלול את המבצר ברשימת התירושה העולמית של ארגון האו”ם לחנוך, לתרבות ולמדע “אונסקו”.