השתתפות אופינית לוועדת העתונאים הספורטיביים בשני האגודים האסייתי והבינלאומי

דמשק-סאנא

וועדת העתונאים הספורטיביים לקחה חלק בכנוס האגוד הבינלאומי לעתונות הספורטיבית ה 79 שנערך בדוחה בתקופה בין 11-7 החודש ובהשתתפותן של יותר מ 106 מדינות .

הוועדה לקחה חלק גם בכנוס האגוד לעתונות הספורטיבית שנערך באלמנאמה בהשתתפות 28 מדינות .בכנוס נבחרה הנהגה חדשה לאגוד בראשותו של מוחמד קאסם יושב ראש וועדת ההסברה הספורטיבית הבאחראנית.

צפואן אלהנדי יושב ראש וועדת העתונאים הספורטיביים ציין שההשתתפות הסורית באה כדי להדגיש את הנוכחות הפעילה והאפקטיבית של העתונות הספורטיבית הסורית בכל הפעילויות העתונאיות והספורטיביות היבשתית והבילאומית.