שר הבריאות: קורסים לקדום הכשרת צוותי רופאים ברוסיה ויבוא נסיובים ותרופות לסרטאן מקופה

דמשק – סאנא

שר הבריאות נזאר יאזג’י אמר כי בקוריו האחרונים ברוסיה ובקופה באים במסגרת המאמצים הממושכים שעושה משרד הבריאות כדי למצוא מקורות חדשים לכמה נסויבים ותרופות איכותיים , כדי לבטוח את צורכי החולים ולתמוך בעמידות העם הסורי בעימות עם הטרור ופעולות החבלה השיטתיות ששמו להן למטרה התשתיות והמתקנים הצבוריים , כולל בכך בתי חולים ,מרפאות , חברות לאומיות ליצור תרופות, והמצור הכלכלי המעוול המוטל על העם הסורי.

השר יאזג’י אמר לכתב סאנא : ” הבקורים השיגו את מטרתם בדבר הדוק שתוף הפעולה בתחום התברואה, וציין את הנספח החדש לחוזה הידידות וההבנות המשותף שחתם עם שרת הבריאות הרוסית העוסק בפתוח שירותי רפואה, וכולל הגשת תרופות ונסיובים ריפואיים מצד רוסיה, והקמת קורסים להעלאת הכשרת צוותי הרופאים הסורים ברוסיה”.

השר ציין עוד כי קופה הביעה את נכנותה לבטוח את כל מצרכי סוריה מתרופות ולהעביר את הטכניקה הביולוגית מקופה לסוריה .