לשכת התעשיה של דמשק והפריבריה בקשה מהרוצים ליצא לרוסיה להציג רשימה שתכלול המוצרים המיועדים ליצוא

דמשק – סאנא

לשכת התעשיה של דמשק והפריבריה קראה לתעשינים הרשומים אצלה כחוק ורוצים ליצא סחורות לרפובליקת רוסיה הפידירטיבית שיציגו בפניה רשימות הכוללות את המוצרים המיועדים ליצוא, ואת דמי המכס שלהם כדי לפטור אותם מדמי המכס.