ראש פורום אנשי העסקים הסורים במצרים הדגיש כי הפרויקטים הסורים בחו”ל לא ימנעו חזרתם של התעשיינים לסוריה

דמשק – סאנא

ראש פורום אנשי העסקים הסורים במצרים המהנדס ח’לדון אלמוקע הדגיש כי בתי החרושת הסורים במצרים מהווים כ %80 מכלל המפעלים שהוקמו בחו”ל.

הוא ציין כי התעשייה הסורית בחו”ל מתמקדת בתעשיית הטקסטיל והליבוש בנוסף למוצרי המזון.

הוא נדגיש כי התעשיינים הסורים בחרו במצרים בהיותה המדינה הערבית הגדולה בכדי לשווק את המוצרים שלהם.

הוא ציין עוד כי המוצרים הסוריים במצרים זוכים בשוק פתוחה על רקע ההצלחות שרשמה התעשייה הסורית במצרים.

בהדגישו כי אנשי העסקים הסורים נתקלים בקשיים רבים בשל אי היציבות בקבלת ההחלטות הכלכליות וירידת מחיר המטבע המצרי מול הדולר דבר שמשפיע לרעה על העסקים שלהם.

הוא העלה על נס את תפקידם של אנשי העסקים הסוריים הפועלים במצרים.