במהלך פגישתו עם אלחאם: בוואסון אין פתרון למשבר בסוריה אלא בנוכחותו של הנשיא אלאסד

דמשק – סאנא

יושב ראש מועצת העם מוחמד ג’האד אלחאם דן עם חבר העמותה הלאומית הצרפתית ג’אן פרידרק בוואסון והמשלחת הנלווית איליו בהתפתחויות האזור ובמלחמת הטרור שבה נתקל העם הסורי זה כארבע שנים. בוואסון הדגיש כי “אין פתרון למשבר בסוריה אלא בנוכחותו של הנשיא בשאר אלאסד”.

אלחאם הדגיש כי הריבונות הלאומית ועצמאות ההחלטה אי-אפשר לעשות בהן וותורים, משום שהן מזכותן של צרפת וסוריה, וכל מדינות העולם, ועל הממשלות לשמור אותן, והדגיש כי אל לכל מדינה שהיא להתערב בעניניהן של מדינות אחרות או לתמוך באופוזיציה בנשק, בתקשורת, ובממון משום שמעשה זה מהווה הפרה לחוק הבינלאומי ולחוקים בינלאומיים. אלחאם ציין את תפקידם של הפרלמנטים הלאומיים, האזוריים והבינלאומיים בפתרונם של הסכסוכים והבעיות דרך דיאלוג ודיפלומטיה פרלמנטיים.

מצדו בוואסון אמר: “אנחנו חברי המשלחת איננו מבינים את כיוון מדיניות החוץ של צרפת, כל אלה שפגשתי אותם במהלך בקורי הקודם בסוריה הביעו את צערם משום שצרפת אבדה את משקלה באזור”. הוא ציין כי “בחזרתינו לצרפת נודיע לעם הצרפתי בקיומן של קואלצייות שונות שהן לטובת צרפת, אך כל עוד שממשלת צרפת ממשיכה ללכת עם סעודיה וקטר לא יושג שום דבר”.