אלחלקי: ביטחון התרופה ברירה אסטרטיגית לממשלה

דמשק – סאנא

ראש הממשלה ד”ר וואל אלחלקי הדגיש כי השגת בטחון התרופה היא ברירה אסטרטיגית לממשלה, ועל כן ננקטו מספר מהלכים ונתקבלו החלטות לשמירת תעשית התרופה הלאומית ולהחזיר את הזוהר לתעשיה זו מוקומית ובינלאומית בנוסף להקמת תעשיות איכותיות חדשות כדי לבטוח מצרכי האזרחים, בתי-החולים, ובתי המרקחת.

דברים אלו אמר אלחלקי במהלך פגישה עם יושב ראש וחברי מועצת התאחדות הרוקחים בסוריה. אלחלקי חזר על הדגשת דאגת הממשלה להשגת שותפות עם האיגודים המקצועיים של הרפואה כדי לקבוע מדיניות לאומית למגזר הרפואי והתרופתי, ותוכניות אסטרטיגיות שיסיעו בידי מגזר זה לעמוד בפני השלכות המלחמה המנוהלת נגד המשק הלאומי הנועדה להשמידו באמצעות קבוצות הטרור.