משרד החוץ של רוסיה: רוסיה לא הסתירה את שתוף הפעולה טכני עם סוריה

מוסקבה-סאנא

הדוברת בשם משרד החוץ של רוסיה /מאריה זכרופה/ הודיעה כי רוסיה לא עסתה כלל וכלל משיתוף הפעולה הטכני צבאי בינה לבין סוריה כסוד חשאי,והיא מגישה סיוע לסורים בצורת ציוד וטכנולוגיה רוסית.

זכרופה ראתה בהיסטריה המוצהרת סביב הנושא הזה כבלתי מובנת מאומה.

בהודעה לעיתונות אמרה זכרופה היום במוסקובה : אנו מבטיחים את הציוד הזה מזו תקופה ארוכה ולפי חוזים צדדיים חתומים עם סוריה ,ובהתאם לכללי החוק הבינלאומי ,ואני יכולה להדגיש שוב ושוב כי יש בסוריה מומחים צבאיים רוסים המסיעים לסורים להשתמש הטיב בציוד אחרי שיגיע לסוריה.