הפטריארך חנא: אנו מתפללים למען סוריה

אלקודס הכבושה – סאנא

הפטריארך עטאללא חנא ראש בישופי הגמונית הרום האורתדוקס אמר “סוריה נושאת כעת את הצלב כאביה, סבלה, ופצעיה בתקווה בתקומה ובנצוח הרע”.

הפטריארך חנא הוסיף במהלך קבלת פני משלחת שמיצגת את בני הקהילה הסורית המתגוררים בארה”ב:” אנו בליבותינו עם סוריה הפצועה והנתקפת באמצעים הכי מכוערים ופראיים כדי להביא להריסת וחבלת ארץ יפה זו, אויבי האומה תוקפים כל מה שהוא יפה ותרבותי באזור”.

הפטריארך חנא יצא בדרישת שלום לכל סורי אציל ולכל אלה החותרים לשלום בסוריה, וקבע כי סוריה תמשיך לחיות ולא תכנע והיא חזקה בזכות בניה ואוהביה הרבים, ואנו מתפללים למען סוריה ולמען שלומה.