וויסטו: משבר ההגירה לא ימצא את פתרונו כל עוד לא תיאמר האמת לגבי מה שקורה בסוריה

בראג-סאנא

ראש ממשלת סלובקייה /רוברט וויטסוי/ הדגיש את הצורך של ההכרה באמת והפסקת הגבוי של כמה מהמדינות להמשך המלחמה בסוריה עד שתיפסק ההגירה לאירופה.

וויסטיו שנפגש עם ראש ממשלת תשיכייה יוהוסלב סובוטקה ,ועם קנצלר אוסטרייה ,ווירניר פיימאן אמר כי בעיית ההגירה לא תבוא על פתרונה כאשר אף אחד אינו רוצה לומר על איזה סוג של מהגרים ושל משבר מדברים בו בזמן שכמה מהמדינות תומכות בהמשך המלחמה בסוריה –תהה וויסטו.