אלשער לשגריר סודאן : סוריה ממשיכה במאבק בטרור והיא פתוחה בפני היוזמות השומרות על אחדותה

דמשק – סאנא

נצב מוחמד אל שעאר שר הפנים דן היום עם שגריר סודאן בדמשק ח’אלד אחמד מוחמד עלי בדרכים לפתוח היחסים בין שתי הארצות בכל התחומים בנוסף לעיניני הקהילה הסודאנית בסוריה .

אל שעאר הבהיר כי המלחמה הגלובלית המנוהלת נגד סוריה קולעת לפגוע בתשתית המדינה והחברה ולהרוס את המתקנים הצבוריים והפרטיים לטובת  ישראל הנתמכת על ידי כמה מעצמות כדי להתנקם מסוריה בשל קיבעון עמדותיה הלאומיות והפאן ערביות והגנתה על השאלה הפלסטינית שתפסה את העדיפות בהתענינות הצמרת הסורית.

אל שעאר הדגיש כי סוריה תמשיך ללחום בטרור על כל צורותיו בזירה הסורית בשתוף פעולה עם הידידים .

שגריר סודאן בדמשק הדגיש כי ארצו עומדת לצד סוריה ממשלה כעם ,וכי היא תומכת בפתרון של שלום למשבר בסוריה דרך דו – שיח סורי – סורי ללא מעורבות מבחוץ.