בעלות של יותר מ 75 מליון לירות, משרד הבריאות פתח מחלקות חדשות בבית החולים של קוטייפה

הפריפריה הדמשקאית – סאנא

משרד הבריאות פתח היום מחלקות נוספות חדשות בבית החולים הלאומי בעיר אל- קוטייפה בעלות של קרוב ל 75 מליון לריות.

1

גם נעשו חדושים במחלקת המיון, נפתחו חדר התאוששות, מעבדה לגלוי חיידקים, ומחלקת טפול נמרץ, וזאת בכדי לשפר את יכולות הקבלה, והשירותים, ולספק את הדרישות הרפואיות הגוברות והולכות של הצבור במקום.

שר הבריאות שסייר במקום אמר לעתונאים שהחדושים והתוספות בבית החולים באו במסגרת שפור השירותים הרפואיים לתושבים הנזקקים, ולשדרג את יכולות הטפול והשירותים בבית החולים.

גם מושל הפריפריה הדמשקאית התיחס לשפורים בשירותים לצבור בבית החולים הלאומי בעיר.