מבזקים

אנטלקטואלים: תערוכת הצלומים הגרפיים של סוכנות “סאנא” משקפת את המוסר של הצבא הסורי

 דמשק  – סאנא

ביומה האחרון של תערוכת הצלומים הגרפיים “ברכה לשומרי המולדת” ביומם, שנערכה על ידי סוכנות “סאנא” בספרית אלאסד שבדמשק, אנשי ספרות והשכלה רבים בקרו בתערוכה הזאת ובטאו את דעתם החיובית כלפי התוכן של הצלומים המוצגים בתערוכה בגלל שהם שיקפו בצורה נאמנה את גבורתו והקרבותיו של הצבא הערבי הסורי.

 אוטלקטואלים אחדים שבקרו בתערוכה קראו לעמוד לימינו של הצבא הסורי ולחזק את יכולתו בכל הרמות כדי שיהיה המסוגל לשמור על המולדת, תוך כדי הדיפת כל הקנוניות הנרקמות נגדה.