אלסווח : כיוון המצפן לעבר הפרויקטים הקטנים והבינוניים

דמשק – סאנא

יושב ראש איגוד היצואנים הסורים מוחמד אל סוואח הדגיש כי הממשלה חותרת בצל התנאים הנכחיים לחוקק חוקים חדשים ולעדכן חוקים נוספים כדי להתאים אותם עם הנסיבות הקימות כדי להגיע למשק פרקטי ואיפקטיבי בצל מלחמת העולם המנוהלת נגד סוריה , בנוסף לכוון המצפן לעבר פרויקטים קטינים ובינוניים לפתח אותם בצורה אופטימאלית בשל תפקידם התומך במשק הלאומי.

אלסוואח ציין בהצהרה עתנאית את חשיבות הצעות החוקים החדשות שאשרה אותן הממשלה לאחרונה בקשר להקמת רשות לפתוח הפרויקטים הקטנים הבנוניים ורשות לפתוח היצור המקומי והיצוא בצורה שתענה לצפיות מגזרי התעשיה ,המסחר ,וההשקעה ותדרבן  אותם להשקיע עוד ועוד בפרויקטים אלו בשל המחסור בהשקעות גדולות בשל התנאים הנוכחיים.