הודעת דמשק: הכללת אירגוני הטרור ברשימות הטרור, התחלת פעילות אזורית ובינלאומית לעמוד בפניו ,וגנוי המדינות שמסייעות בידיו

דמשק – סאנא

המשתתפים בוועידת התקשורת הבינלאומית למאבק בטרור הסלפי הדגישו בהודעה שפרסמו היום בשם  ”הודעת דמשק” בתום פעולות וועידתם ,את הצורך להכליל את אירגוני הטרור על כל צורותיהם ברשימות הטרור של המדינות ושל האו”ם, להתחיל בפעילות בינלאומית ואזורית שיטתית כדי לעמוד בפניו ולגנות כל מדינה שמגישה כל סיוע שהוא לו.

ההודעה שקרא שר ההסברה עומראן אלזועבי שמה דגש על הצורך לתמוך במדינות ובממשלות העומדות בפני הטרור, לתמוך בפתרונות מדיניים למשברים, ולהתיחס לכלי – התקשורת התומכים בטרור כחלק מימנו.

ההודעה קראה להתחלת פעילות אזורית ובינלאומית שיטתית תוך שתוף פעולה ותאום מדיני, ביטחוני, וצבאי בין כל המדינות כדי לעמוד בפני אירגוני הטרור, וגנוי כל מדינה שמגישה כל סיוע צבאי ביטחוני או כספי לאורגונים אלו ,ולהתיחס אליה כמדינה שמנהלת טרור מדינה.

ההודעה צינה כי השאלה הפלסטינית היתה ותמשיך להיות מהות הסכסוך עם ישראל שמדגימה את הדגם המסוכן לטרור מדינה, וכי ציר ההתנגדות הוא תקוותם של עמי האיזור להחלץ מהעוול ,הדכוי ,הרודנות ,התוקפנות והטרור הסלפי.

המשתתפים הכריזו בוועידה על הקמת וועדת מעקב כדי ללוות את החלטותיה לקראת השקת מערך תקשורתי בינלאומי כדי לעמוד בפני הטרור על כל צורותיו שמטהו יהיה  בדמשק.

בתום פעילות הוועידה שלחו המשתתפים מברק ברכה והערכה לנשיא בשאר אלאסד שבחסותו התכנסה הוועידה בה הדגישו :” כי סוריה הוכיחה במהלך תוקפנות הטרור המנוהלת נגדה את החזקת מעמד ואחדות שאין להן אח וריע וזה בזכות תודעתו של העם, שקיפות ההנהגה ,וההתלכדות החזקה של ההנהגה ,העם והצבא”.

המשתתפים הדגישו במברקם כי ” סוריה תמשיך להיות המקלט לשוחרי החופש בעולם ומבצר אמיתי לחופש.