בוטין מדגיש את תפקידה של הדפלומטיה העממית בפתרון המשברים העולם

מוסקבה-סאנא

נשיא רוסיה פלדימיר בוטין הדגיש את תפקיד הדפלומטיה העממית בפתרון המשברים דרך העולם .הוא רואה שהפתרון של סוגיות רבות הוא דבר בלתי אפשר מבלי גיוסה של החברה האזרחית למשימה זו.

אתר רוסיה היום ציטט את לשכת העתונאוית של הקרמלן שאמרה כי בוטין ציין במסר למשתתפים בפורום האזרחי הראשון של קבוצת מדינות /פריקס/ שיש לדפלומטיה העממית תפקיד חשוב ומרכזי ביצירת האמון וההבנה ההדדית בין המדינות וגם בחפוש אחרי הדרכים לפתירת הסכסוכים והמשברים האיזורים בדרכי שלום.