ברוג’רדי:המדינות שטוענות ההגנה על זכויות האדם תומכות בתוקפנות הסעודית בתימן

טהרן-סאנא

ראש ועדת הביטחון הלאומי ומדיניות החוץ במועצת השורה האיראנית עלאאדיין ברוג’רדי הדגיש כי המדינות שטוענות ההגנה על זכויות האדם והלוחמה בטרור כמו ארצות הברית תומכות בתוקפנות הסעודית הברברית נגד תימן.

ברוג’רדי הביע זעזוע כלפי מעשי ההרג ללא אבחנה נגד העם התימני אל מול השתיקה המוחלטת מטעם הקהילה הבינלאומית ומצידו סגן המפקד הכללי של הכוחות האיראנים ג’נראל חוסן סלמי הגדיר את התוקפנות הסעודית בתימן כרברית ביותר.