שר העבודה בוועידת העבודה הבינלאומית: סוריה מוקיעה את השתיקה של העולם

ג’ניבה – סאנא

סוריה הוקיעה את השתיקה של העולם כלפי הפשעים שמבצעים ארגוני הטרור נגד העם הסורי נגד יכולותיו האנושיות, הכלכליות והתרבותיות, ונגד התשתית שלו.

שר העבודה ד”ר ח’לף סולימאן אל-עבדוללה שנשא נאום בשם סוריה בוועידה של העצרת הכללית לוועידת העבודה הבינ”ל בג’ניבה הדגיש כי סוריה למרות כול האתגרים ממשיכה לבציע תוכניות הפתוח שלה.

ובנאומו גנה השר גם את ההפרות שמבצעת ישות הכיבוש הישראלית נגד ההחלטות של ארגון העבודה הבינלאומי, ונגד ההסכמים המטפלים בזכויות של העובדים ושל המעסיקים ברמת הגולן הסורית הכבושה.