גאטילוף : הסורים שהשתתפו במפגשי מוסקבה מעוניינים בכנוס סבוב שלישי בקרוב

מוסקבה – סאנא

סגן שר החוץ הרוסי גינאדי גאטילוף מסר שהצדדים הסורים אשר השתתפו בשני מפגשי ההתיעצות במוסקבה, מעוניינים בכנוס סבוב שלישי של התיעצויות.

גאטילוף אמר לעתונאים היום “שהסבוב השני שנערך במוסקבה התמקד בדיונים על אודות לסבוב שלישי של התיעצויות. הרעיון הזה עודנו קיים, והוא ייבדק בקרוב, אבל לא נקבע מועד למפגש השלישי”. אמר סגן השר הרוסי שציין שעמדותיה של ההנהגה הסורית היו תמד מקדמות בברכה כל דיאלוג. מה גם שהעמדות של משלחת הממשלה הסורית למפגשים של מוסקבה, היו קונסטרוקטיביות.”

גם היום המשלחת הסורית מוכנה לפתח את הדיאלוג עם האופוזיציה, ועל רקע זה אנו רואים שהמשלחת הממשלתית הסורית פותחת הזדמנות מועילה בתחום החפוש אחרי הדרכים של ההסדר” – אמר גאטילוף.