חבר מועצת הדומה: רוסיה רואה בחשיבות מיוחדת את התמיכה במלחמתה של סוריה בטרור