אל-ג’עפרי בפני מועצת הבטחון: בלתי אפשרי לסיים את המשבר ההומניטרי בסוריה ללא טפול בסבה העקרית שלו- בטרור הנתמך מבחוץ

ניו-יורק – סאנא

הנציג הסורי הקבוע באו”ם ד”ר בשאר אל-ג’עפרי הדגיש שבלתי אפשרי לסיים את המשבר ההומניטרי בסוריה, מבלתי לטפל בסבה העקרית שלו, שהיא עלית הטרור הנתמך מבחוץ, בנוסף לחזוק המאמצים לקדום פתרון מדיני דרך הדיאלוג הסורי- סורי בהנהגה סורית ובהינתק מכל התערבות חיצונית.

בהודעה שלו בפני הישיבה של מועצת הבטחון לענין המזרח תיכון אמר אל-ג’עפרי כי בצוע ההחלטות 2139, 2165, 2191 הקשורות במצב ההומניטרי בסוריה, הוא הדרך הרצינית היחידה לסיום המשבר בסוריה, ולשפור בצורה מוחשית את המצב האנושי, על רקע כך שבלתי אפשרי לסיים את הסבל דרך הזרמת תמיכות הומניטריות באזור זה או אחר על אף החיוניות שלהן, ותרומתן בתחום ההקלה על המקומות הנזוקים. על אף שש התוכניות שבאו כהיענות אנושית, בתאום עם הממשלה הסורית, אבל הצעדים האלה כולם חסרי יכולת לסיים את המשבר האנושי, ובמקום זאת הובילו להופעת משברים חדשים במקומות שונים, אליהם פרצו ארגוני הטרור כמו בתדמור, באידלב, ובג’סר א-שע’ור לאחרונה, וכיום לאריחה, דבר שהביא לנפילתם של סורים רבים, להגליתם של אחרים, ולמניעת אמצעי המחיה מהם.

הנציג הסורי באו”ם אל-ג’עפרי הוסיף שיש לשים קץ למעשים של הברית הטרורסטית הכוללת טורקיה, קטר, וסעודה, הממשיכות להזרים תמיכות בהון ובנשק לארגוני הטרור, תוך קבלת חיפוי מדיני ותקשורתי מהרועים שלהן בחוץ.

אל-ג’עפרי ציין בהופעה שלו בישיבת מועצת הבטחון של האו”ם כי ארגון הטרור דאעש ממשיך לגייס טרורסטים חדשים ולצרף אותם לשורותיו. הדווחים השונים בעניין –אמר- מוכיחים כי דרך המעבר העקרית של הטרורסטים הזרים לסוריה ולעיראק היא טורקיה קודם כול ולאחריה ירדן ולבנון. כל זאת בזמן שיודעי הדבר במועצת הבטחון מיודעים לכך, שאין מקום לפתרון צבאי למשבר בסוריה, ומה שמתבקש הוא פתרון מדיני בלבד, אבל דבורים כאלה נשמעו מצד אלה שבאמת רועים את הטרור, אך ורק לצורך הצריכה המדינית- תקשורתית.

איך אפשרי במקרה זה להבין את ההתבטאויות של שר החוץ הטורקי לפני יומיים שארצו סכמה עם ארצות הברית לקדם תמיכות מן האוויר לארגוני הטרור בסוריה ? -שאל הנציג הסורי באו”ם.

איך אפשרי – הוסיף ושאל אל-ג’עפרי- להשמיע טענות בדבר התנגדות לפתרון צבאי, בד בבד עם הזרמת התמיכות מצד מדינות שונות לטרורסטים, ופתיחת מחנות אמונים להם בטורקיה, בסעודיה, בקטר, וביעראק בשם התמיכה באופוזיציה הסורית החמושה המתונה?.

השאלה המופנית למדינות האלה היא: איפה היא האופוזיציה החמושה המתונה בגיאוגרפיה הסורית -אמר אל-ג’עפרי- ולאן מגיעות מערכות הנשק המוזרמות לאופוזיציה המתנונה הזאת?.

בסכמו את דבריו ציטט אל-ג’עפרי משפט שנשמע מעוזרת המזכ”ל וואלירי אמוס שהעמידה את עצמה כמדברת בשם העם הסורי. האם היא מדברת בשם המזכירות הכללית של האו”ם בזמן שהתנהגות כזאת אינה בסמכותה. היא אינה סורית, ואין לה תפקיד כל שהוא בסוריה כדי שתתן לעצמה סמכות לדבר בשם העם הסורי – אמר הנציג הסורי באו”ם.