הצגות “שמחת ילדות” מציעה ללוות ילדים במהלך חג הקורבן