בסיום עבודות ועידת (השושנה הדמשקאית) … ישנו צורך בהקמת פלטפורמה מיוחדת למעוניינים בסביבה